Monthly Archives: March 2024

จองเลขทะเบียนรถและทำการเก็บรักษาโดยใช้แบบฟอร์ม

กฎหมายเครื่องหมายทะเบียนรถเพิ่งกลายเป็นกฎหมาย ซึ่งได้รับการกระตุ้นโดย CNDA Cherished Number Dealer Association และนำเสนอโดย Richard Ottaway MP ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาหมายเลขทะเบียนรถก่อนหน้านี้ เมื่อมีการถอดป้ายทะเบียนส่วนบุคคลออกจากรถและทำการเก็บรักษาโดยใช้แบบฟอร์มจองเลขทะเบียนรถผู้สมัครจะเป็นผู้ดูแลที่

ลงทะเบียนซึ่งจะกลายเป็นผู้รับสิทธิ์ในใบรับรองการเก็บรักษา V778 ผู้รับสิทธิ์สามารถเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็น จองเลขทะเบียนรถผู้รับมอบอำนาจแต่ผู้นี้มีสิทธิเดียวคือกำหนดหมายเลขให้กับรถที่จดทะเบียนในนามของตน ผู้รับมอบสิทธิ์เป็นบุคคลเดียวที่สามารถต่ออายุใบรับรอง เปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือที่สำคัญขอสำเนาจาก กพท. สิ่งนี้สร้างศักยภาพจองเลขทะเบียนรถ สถานการณ์การฉ้อโกงโดยผู้รับสิทธิ์สามารถขายหมายเลขการเก็บรักษาได้

สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของโครงการได้อย่างมาก

ซึ่งสามารถขอหมายเลขซ้ำ (ซึ่งแทนที่หมายเลขเดิม) และผู้ซื้อจะสูญเสียหมายเลขการลงทะเบียน ในทำนองเดียวกันผู้ซื้อสามารถจ่ายเงินให้ผู้ขายเพื่อใส่หมายเลข reistration ในการเก็บรักษาและไม่เคยได้รับจองเลขทะเบียนรถ ใบรับรองการเก็บรักษา V778 ภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ ผู้สมัคร (ผู้ดูแลที่ลงทะเบียน) จะสามารถเสนอชื่อบุคคลภายนอกให้เป็นผู้รับสิทธิ์ใน V778/1 ได้ ซึ่งจะเป็นการให้สิทธิ์อย่างเต็มที่แก่ผู้ซื้อ จองเลขทะเบียนรถโปรดทราบว่าหมายเลขการลงทะเบียนที่อยู่ในการเก็บรักษาจะไม่สามารถถ่ายโอนได้ในเรื่องนี้ วิธีการสมัครใหม่หมดจดสำหรับการลงทะเบียนยังคงอยู่ในยานพาหนะ

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของโครงการได้อย่างมาก จองเลขทะเบียนรถและลดสถานการณ์การฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการขายป้ายทะเบียนส่วนตัวควรเก็บไว้บนรถจนกว่าจะพบผู้ซื้อ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาคิดว่าอาจขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหมายเลขที่ชื่นชอบการจดทะเบียนรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นทางกฎหมายที่ไม่เพียงใช้กับพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น จองเลขทะเบียนรถแต่ยังรวมถึงพลเมืองของประเทศส่วนใหญ่ด้วย ป้ายทะเบียนรถยนต์คือป้าย (โดยปกติจะเรียกว่าป้ายทะเบียน)

การลงทะเบียนจะเชื่อมโยงกับประกันและตำแหน่งของคุณและเป็นค่าธรรมเนียม

ที่ติดอยู่กับยานยนต์หรือรถพ่วงเพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตน รถจะมีอักขระตัวเลขจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่จดทะเบียนรถยนต์ ในสหรัฐอเมริกา จองเลขทะเบียนรถมีกฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องจดทะเบียนปีละครั้ง หากรถไม่ได้จดทะเบียน มีความเป็นไปได้ที่จะถูกปรับจำนวนมากและ/หรือจำคุกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทะเบียนรถคืออะไรกันแน่ทะเบียนรถโดยพื้นฐานแล้วเป็นหลักฐานหรือหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ที่มีรถยนต์ติดตัวมาเพื่อใช้บนท้องถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจองเลขทะเบียนรถออนไลน์ การจดทะเบียนรถยนต์จำเป็นต้องเกิดขึ้นสำหรับยานยนต์ทุกคันของคุณที่ขับเคลื่อนในทรัพย์สินสาธารณะ การลงทะเบียนจะเชื่อมโยงกับประกันและตำแหน่งของคุณและเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเป็นรายปี จองเลขทะเบียนรถการจดทะเบียนรถยนต์จะคำนวณตามปัจจัยต่างๆ หลายประการ รวมถึงอายุ ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ การจดทะเบียนรถใหม่มักจะสูงกว่าการจดทะเบียนรถรุ่นเก่า

จองเลขทะเบียนรถ