Monthly Archives: November 2015

นักบาสเกตบอลควรมีหลักโภชนาการที่ดีในช่วงแข่งขัน

เราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ถ้าหมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปัจจุบันมีกีฬาอยู่หลายประเภทที่ดีต่อสุขภาพ และบริหารได้ในทุกสัดส่วน เช่น กีฬาบาสเกตบอล

ในกีฬาบาสเกตบอลผู้เล่นต้องได้รับแคลอรี่ที่เหมาะสมกว่าปกติ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในช่วงการแข่ง อาหารเสริมที่เป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในรูปพร้อมรับประทานถือเป็นทางเลือก หนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค โดยเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนแล้วสะสมในรูปของ glycogen ซึ่งจำเป็นในการนำมาใช้เป็นพลังงานแก่กล้ามเนื้อและทำให้เกิดสมาธิ

ในวงการกีฬาใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร่างกายในขั้นตอนฝึกซ้อม ซึ่งกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะหนักมาก เพราะต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยำ และพละกำลัง อาหารเสริมจึงเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา ตลอดช่วงการแข่งหรือการฝึกรวมถึงการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วภายหลังการ แข่งหรือการฝึกด้วย กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ที่มีทั้งการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน และแบบไม่ใช้ออกซิเจน เนื่องมาจากกีฬานี้จำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เล่นตำแหน่งการ์ดจ่าย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่เลี้ยงคุมลูก และนำส่งให้กับผู้เล่นอีกคน

การจะเล่นกีฬานี้ให้ได้ดีต้องมีสมาธิและการเคลื่อนที่ตอบสนองได้อย่างรวด เร็ว โดยเฉพาะผู้เล่นที่ดีที่เลี้ยงลูกต่ำ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถที่จะแย่งลูกได้หรือทักษะในการกระโดดชูต

การที่ผู้เล่นมีหลักโภชนาการที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มทักษะและความแข็งแรงในช่วงแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ นักกีฬาบาสเกตบอลส่วนใหญ่จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างเช่น Multivitamins วิตามินรวมถูกแนะนำให้ใช้มากกว่าการใช้วิตามินหรือเกลือแร่เนื่องจากภายใน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มวิตามินรวมยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้โปรตีนก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากการแข่งขัน เพราะกล้ามเนื้อถูกใช้งานย่างหนัก จึงทำให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งเวย์โปรตีนก็ถือเป็นโปรตีนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเนื่องจากสามารถถูกดูด ซึมได้อย่างรวดเร็ว ส่วนโปรตีนจากไข่เป็นซึ่งเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนต่างๆครบสมบูรณ์